BEYOND INCLUSION

ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Започнете тук

Социалното включване и интеграцията са полезни за бизнеса!

Хората с увреждания развиват уникални умения и таланти точно заради своите увреждания. Предвид нивото на безработица, тези таланти остават неизползвани, било то защото работодателите се колебаят да ги включат в своите екипи, и/или защото самите хора с увреждания не разполагат с подходящите инструметни и подкрепа, за развият и покажат своите уникални умения!

Защо?

Защото повечето работодатели приемат хората с увреждания като тежест, а не като конкурентно предимство!

Защото самите хора с увреждания не разполагат с необходимата подкрепа и инструменти, за да развият и покажат своите уникални умения..

Beyond Inclusion е платформа подходяща за:

Малки и средни предприятия, както и служители отговарящи за човешки ресурси и наемане на персонал; бизнес консултанти и други специалисти и експерти, работещи в сферата на човешките ресурси. Платформата предлага необходимите инструменти, познания и добри практики, които ще им помогнат да оценят ползите от наемането на хора с увреждания, като ценен човешки ресурс, а не просто необходимост, заради „морално“ или „законово“ задължение.

Хора с увреждания, които искат активно да се включат в пазара на труда. Beyond Inclusion ще им помогнат да открият начини и инструменти, с които да демонстрират, придобиват и развиват своите професионални умения, а също и специфични меки умения, за да се възползват максимално от възможностите си за професионална реализация.

АКО СТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МАЛЪК БИЗНЕС?

Управител, експерт или специалист в сферата на човешките ресурси? Включете се в Beyond Inclusion и  открийте ЗАЩО и КАК бихте могли да наемете хора с увреждания!

АКО ВИЕ СТЕ ЧОВЕК С УВРЕЖДАНЕ?

Замисляли ли сте коя е Вашата мечтана работа? Открийте талантите си и разберете как може да ги представите, за да станете идеалният кандидат за мечтаната работа!

Skip to content