Beyond Inclusion Обучителна Платформа

За хората с увреждания

Уважаеми посетители, благодарим за вашия интерес към платформата Beyond Inclusion. Постарали сме се да обобщим за вас материали и насоки, които ще ви помогнат да се ориентирате на пазара на труда! Информацията, която сме включили в различните обучителни модули ще ви помогне да идентифицирате и използвате по-ефективно вашите силни страни, личностни черти и интереси. Ще научите повече за различните видове кариерни пътища, как да представяте уменията и ценностите си, за да получите мечтаната работа.

Въведение и насоки

За проекта и платформата

Проект „Beyond Inclusion: Обучение и заетост за хора с увреждания” обединява транснационален консорциум от 5 държави от ЕС (Румъния, България, Гърция, Испания и Кипър), включващ 8 организации със специфичен опит и експертиза, обединени под общата идея за повишаване на перспективите за социално включване на хората с увреждания.

Beyond Inclusion си поставя две амбициозни цели:

Да провокира нов начин на мислене сред малкия и среден бизнес – приемане на  увреждането като предимство, а не недостатък.

Да подкрепи трудовата интеграция и професионалната реализация на хората с увреждания, посредством разработването и предоставянето на подходящите инструменти и практики в тази насока.

Кликнете върху видеото, за да разберете как да се регистрирате в платформата:

Кликнете върху видеото, за да разберете как да навигирате в платформата:

Структура и съдържание:

Обучителните материали са структурирани в четири модула. Всеки Модул се състои от отделни уроци, а в края на всеки урок са включени тестове за самооценка.

Какви ще научите?

Съдържанието на Модул 1 ще ви запознае с:

 • Идентифицирате вашите житейски умения
 • Надграждате допълнително тези умения
 • Идентифицирате вашите личностни черти с помощта на петфакторния модел за личността
 • Обмислите спецификите на вашите личностни черти
 • Да ги приложите , когато търсите работа
 • Анализирате личните ви ценности и откриете какво е важно за вас

Съдържанието на Модул 2 ще ви помогне да:

 • Четете между редовете на длъжностните характеристики
 • Разбирате професионалната пригодност като процес
 • Разберете важността на работата в мрежа и препоръките
 • Осъществявате директен контакт с работодателя
 • Кандидатствате за работа онлайн по-ефективно
 • Използвате социалните медии за намиране на работа
 • Разберете как можете да бъдете подпомогнати от трудовите агенции и държавни институции в процеса на намиране на работа
 • Представяте себе си по време на трудови борси
 • Да намерите правилния професионален път

Завършвайки Модул 3, вие ще разберете повече за това как да:

 • Популяризирате ценностите си и разберете какво ви мотивира
 • Подобрите самосъзнанието си, вашата осведоменост за уврежданията и по този начин вашата самочувствие
 • Подобрите своите презентационни умения, за да „продавате“ себе си, своите умения и опит
 • Укрепите своя имидж и репутация като професионалист на пазара на труда
 • Идентифицирате инструментите и стратегиите, от които се нуждаете, за да подобрите шансовете си – автобиография, мотивационно писмо и техники за участие в интервю за работа

В Модул 4 сме събрали информация за:

 • Уменията (меки и твърди), които излизат извън границите и ограниченията на уврежданията
 • Как да идентифицирате и представяте вашите умения и таланти, свързани с работат?
 • Как да повишите вашата информираност за силните и слабите си страни?
 • Начините за справяне със стереотипите и очакванията на другите
 • Методите, които ще ви помогнат да бъдете по-открити относно вашето увреждане с работодателите и колегите си.

Общи съвети:

Бъдете искрени към себе си относно това кой сте и какво искате.

Винаги е важно да знаете КАК да си търсите работа – има много начини да я намерите ефективно и ефикасно.

Всеки от нас е уникален! С правилната методология ще можете да го покажете – вашите умения и ценности.

Открийте уменията си въпреки вашето увреждане и получете мечтаната работа!

Преди да влезете в платформата, можете да изпробвате нашия въпросник Beyond Inclusion, който е съобразен със специфичните нужди на хората с увреждания, и достъпен на английски, румънски и испански, за да научите повече за вашите силни и слаби страни, лични умения и компетенции.

Въпросника оценява 15 от най-важните поведенчески черти, идентифицирани в рамките на проекта от екстравертност до устойчивост, работа в екип или позитивно мислене.

Въпросника ще ви предложи кратък поглед върху характеристиките и поведенческите модели на дадено лице в работна среда.

Отчета за Управлние и интервю на работното място, въпреки че не са пригодени за конкретна роля, могат да ви предоставят допълнителни съвети как да подходите към вашия служител или да ви дадат конкретни примери за въпроси, когато провеждате интервю.

По ваше искане, ние можем да приспособим оценката за конкретни позиции и работни места, като създадем модел на работа за изпълнение, специално разработен за вашата организация, който ще ви помогне в процеса на наемане и работа с хора с увреждания. Ако имате интерес, моля, свържете се с нас на beyond@greatpleopleinside.ro и ни дайте  до 48 часа, за да анализираме вашата заявка.

Skip to content