Beyond Inclusion Обучителна Платформа

За хората с увреждания

Уважаеми посетители, благодарим за вашия интерес към платформата Beyond Inclusion. Постарали сме се да обобщим за вас материали и насоки, които ще ви помогнат да се ориентирате на пазара на труда! Информацията, която сме включили в различните обучителни модули ще ви помогне да идентифицирате и използвате по-ефективно вашите силни страни, личностни черти и интереси. Ще научите повече за различните видове кариерни пътища, как да представяте уменията и ценностите си, за да получите мечтаната работа.

Въведение и насоки

За проекта и платформата

Проект „Beyond Inclusion: Обучение и заетост за хора с увреждания” обединява транснационален консорциум от 5 държави от ЕС (Румъния, България, Гърция, Испания и Кипър), включващ 8 организации със специфичен опит и експертиза, обединени под общата идея за повишаване на перспективите за социално включване на хората с увреждания.

Beyond Inclusion си поставя две амбициозни цели:

Да провокира нов начин на мислене сред малкия и среден бизнес – приемане на  увреждането като предимство, а не недостатък.

Да подкрепи трудовата интеграция и професионалната реализация на хората с увреждания, посредством разработването и предоставянето на подходящите инструменти и практики в тази насока.

Структура и съдържание:

Обучителните материали са структурирани в четири модула. Всеки Модул се състои от отделни уроци, а в края на всеки урок са включени тестове за самооценка.

Какви ще научите?

Съдържанието на Модул 1 ще ви запознае с:

 • Идентифицирате вашите житейски умения
 • Надграждате допълнително тези умения
 • Идентифицирате вашите личностни черти с помощта на петфакторния модел за личността
 • Обмислите спецификите на вашите личностни черти
 • Да ги приложите , когато търсите работа
 • Анализирате личните ви ценности и откриете какво е важно за вас
Съдържанието на Модул 2 ще ви помогне да:
 • Четете между редовете на длъжностните характеристики
 • Разбирате професионалната пригодност като процес
 • Разберете важността на работата в мрежа и препоръките
 • Осъществявате директен контакт с работодателя
 • Кандидатствате за работа онлайн по-ефективно
 • Използвате социалните медии за намиране на работа
 • Разберете как можете да бъдете подпомогнати от трудовите агенции и държавни институции в процеса на намиране на работа
 • Представяте себе си по време на трудови борси
 • Да намерите правилния професионален път
Завършвайки Модул 3, вие ще разберете повече за това как да:
 • Популяризирате ценностите си и разберете какво ви мотивира
 • Подобрите самосъзнанието си, вашата осведоменост за уврежданията и по този начин вашата самочувствие
 • Подобрите своите презентационни умения, за да „продавате“ себе си, своите умения и опит
 • Укрепите своя имидж и репутация като професионалист на пазара на труда
 • Идентифицирате инструментите и стратегиите, от които се нуждаете, за да подобрите шансовете си – автобиография, мотивационно писмо и техники за участие в интервю за работа

В Модул 4 сме събрали информация за:

 • Уменията (меки и твърди), които излизат извън границите и ограниченията на уврежданията
 • Как да идентифицирате и представяте вашите умения и таланти, свързани с работат?
 • Как да повишите вашата информираност за силните и слабите си страни?
 • Начините за справяне със стереотипите и очакванията на другите
 • Методите, които ще ви помогнат да бъдете по-открити относно вашето увреждане с работодателите и колегите си.
Общи съвети:

Бъдете искрени към себе си относно това кой сте и какво искате.

Винаги е важно да знаете КАК да си търсите работа – има много начини да я намерите ефективно и ефикасно.

Всеки от нас е уникален! С правилната методология ще можете да го покажете – вашите умения и ценности.

Открийте уменията си въпреки вашето увреждане и получете мечтаната работа!