Beyond Inclusion Обучителна Платформа

За представители на малки и средни предприятия

Уважаеми посетители, благодарим за вашия интерес към платформата Beyond Inclusion. Постарали сме се да обобщим за вас насоки, за да разберете по-добре как хората с увреждания и техния потенциал могат да бъдат полезни за вашата организация. Информацията, която сме включили в различните обучителни модули ще ви помогне да разберете по-добре нуждите на хората с увреждания, така че да осъзнаете предимствата от наемането им, създавайки приобщаваща работна среда, в която многообразието и различието е предимство.

Въведение и насоки

За проекта и платформата

Проект „Beyond Inclusion: Обучение и заетост за хора с увреждания” обединява транснационален консорциум от 5 държави от ЕС (Румъния, България, Гърция, Испания и Кипър), включващ 8 организации със специфичен опит и експертиза, обединени под общата идея за повишаване на перспективите за социално включване на хората с увреждания.

Beyond Inclusion си поставя две амбициозни цели:

Да провокира нов начин на мислене сред малкия и среден бизнес – приемане на увреждането като предимство, а не недостатък.
Да подкрепи трудовата интеграция и професионалната реализация на хората с увреждания, посредством разработването и предоставянето на подходящите инструменти и практики в тази насока.

Кликнете върху видеото, за да разберете как да се регистрирате в платформата:

Кликнете върху видеото, за да разберете как да навигирате в платформата:

Съдържание и структура:

Обучителните материали са структурирани в два модула. Всеки Модул се състои от отделни уроци, а в края на всеки урок са включени тестове за самооценка.

Какви ще научите?

Съдържанието на Модул 1 ще ви запознае с:

  • Културните фактори, проблеми, погрешни възприятия и стереотипи, които водят до отхвърляне и изолация на хората с увреждания
  • Основните предизвикателствата, които ограничават навлизането на хората с увреждания на пазара на труда
  • Предимствата и ползите за вашата компания от наемане на хора с увреждания.
  • Начини и предимства от създаването на приобщаваща и разнообразна работна сила и да получим източник на висококачествена работа чрез наемане на хора с увреждания
  • Насоки и инициативи в подкрепа на правата на хората с увреждания, достъп до стимули и безвъзмездни средства

В рамките на Модул 2 ще научите повече за:

  • Адаптиране на работната среда за включване на хората с увреждания
  • Прилагане на дистанционната работа като алтернативна форма на заетост, разбирайки плюсовете и минусите

Въвеждане на приобщаващи практики във вашата компания, търсвйки  програми за обучение за работодатели.

Общи съвети:

Бъдете откровени за уврежданията. Служителите с увреждане могат да ви предложат различна гледна точка към проблемите и възможностите на вашата организация. Вижте повече за това в Модул 1. Водете си бележки за най-важното и това, което може да ви бъде от полза.

Обърнете внимание на правната рамка и открийте стимули и грантове, които могат да насърчат приобщаването на хората с увреждания. Вижте повече за правните аспекти, свързани с наемането на хора с увреждания в Модул 2.

Преди да влезете в платформата, можете да изпробвате нашия въпросник Beyond Inclusion, който е съобразен със специфичните нужди на хората с увреждания, и достъпен на английски, румънски и испански, за да научите повече за вашите силни и слаби страни, лични умения и компетенции.

Въпросника оценява 15 от най-важните поведенчески черти, идентифицирани в рамките на проекта от екстравертност до устойчивост, работа в екип или позитивно мислене.

Въпросника ще ви предложи кратък поглед върху характеристиките и поведенческите модели на дадено лице в работна среда.

Отчета за Управлние и интервю на работното място, въпреки че не са пригодени за конкретна роля, могат да ви предоставят допълнителни съвети как да подходите към вашия служител или да ви дадат конкретни примери за въпроси, когато провеждате интервю.

По ваше искане, ние можем да приспособим оценката за конкретни позиции и работни места, като създадем модел на работа за изпълнение, специално разработен за вашата организация, който ще ви помогне в процеса на наемане и работа с хора с увреждания. Ако имате интерес, моля, свържете се с нас на beyond@greatpleopleinside.ro и ни дайте  до 48 часа, за да анализираме вашата заявка.

Skip to content