H Πλατφόρμα του Beyond Inclusion

ΜμΕ

Για να βρίσκεστε εδώ, σημαίνει ότι έχετε μπει στη διαδικασία να ανακαλύψετε τη σημαντική προοπτική που κρύβεται στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία. Ολοκληρώνοντας το παρόν εκπαιδευτικό υλικό, θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε και να αδράξετε τα πλεονεκτήματα της συμπερίληψης ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό σας, όπως επίσης και να μάθετε πώς μπορείτε να τα προσλάβετε και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την εγκατάστασή τους στο χώρο εργασίας, έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον, το οποίο αποδέχεται και αφομοιώνει τη διαφορετικότητα.

Εισαγωγή & Οδηγίες

Περί τίνος πρόκειται;

Το έργο Beyond Inclusion υλοποιείται από μία διεθνή κοινοπραξία 5 ευρωπαϊκών χωρών (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία και Κύπρο), και περιλαμβάνει 8 έμπειρους οργανισμούς με αλληλοσυμπληρούμενη εξειδίκευση και εμπειρία: τη Great People Inside SRL (Ρουμανία), τη Μίλητο Συμβουλευτική Α.Ε. (Ελλάδα), το Innovation Training Center (Ισπανία), το Business Information and Training Center – Sandanski (Βουλγαρία), την R&Do (Κύπρος), την AEK (Ελλάδα), την ΑΜΚΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ (Ελλάδα) και την ASOCIATIA ROMANA DE PSIHOPEDAGOGIE APLICATA (Ρουμανία).

Το Beyond Inclusion έχει έναν ενδιαφέροντα διπλό σκοπό:

  • Να διαμορφώσει έναν συμπεριληπτικό τρόπο σκέψης στις ΜμΕ, όπου η αναπηρία είναι όφελος.
  • Να εξοπλίσει τα άτομα με αναπηρία με τα απαραίτητα εργαλεία, πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως επίσης και με τη μεθοδολογία σχετικά με το πώς να παρουσιάζουν τις μοναδικές τους δεξιότητες επαγγελματικά ή κατά την αναζήτηση εργασίας.

Πατήστε το παρακάτω βίντεο για να ανακαλύψετε πώς να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα:

Πατήστε το παρακάτω βίντεο για να ανακαλύψετε πώς να περιηγηθείτε στην πλατφόρμα:

Δομή:

Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε 2 διδακτικές ενότητες. Κάθε ενότητα αποτελείται από Κεφάλαια και στο τέλος κάθε κεφαλαίου μπορείτε να δοκιμαστείτε πάνω στις γνώσεις που αποκτήσατε απαντώντας σε δύο δοκιμασίες-τεστ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Ολοκληρώνοντας τη Δ.Ε.1, θα γνωρίζετε:

  • Τους πολιτισμικούς παράγοντες, τις παθογένειες, τις λανθασμένες πεποιθήσεις και τα στερεότυπα, τα οποία οδηγούν σε απόρριψη και απομόνωση των ατόμων με αναπηρία
  • Ποιοι είναι οι παράγοντες και δυσμενείς συνθήκες που περιορίζουν την είσοδο των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας
  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη για την επιχείρησή σας, όταν έχει στο δυναμικό της άτομα με αναπηρία
  • Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία αναξιοποίητη πηγή υψηλής ποιότητας εργασίας, με την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία
  • Κρατικές αρχές και πρωτοβουλίες, όπως νομοθετικά πλαίσια, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε κίνητρα και χρηματοδοτήσεις.

Ολοκληρώνοντας τη Δ.Ε. 2, θα μπορείτε:

  • Να προσαρμόσετε τον εργασιακό χώρο για τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία
  • Να χρησιμοποιήσετε την τηλεργασία, ως μία εναλλακτική μορφή απασχόλησης, κατανοώντας τα θετικά και τα αρνητικά
  • Να εφαρμόσετε συμπεριληπτικές πρακτικές στην επιχείρησή σας, εξερευνώντας εκπαιδευτικά προγράμματα για εργοδότες.

Γενικές Συμβουλές:

Να είστε ανοιχτόμυαλοι σε ό, τι αφορά στην αναπηρία. Οι εργαζόμενοι με αναπηρίες μπορεί να ανοίξουν νέους, συναρπαστικούς δρόμους.

Κρατήστε σημειώσεις γύρω από τις αλήθειες  σχετικά με τα άτομα με αναπηρία που σας τράβηξαν το ενδιαφέρον, καθώς μελετάτε τη Δ.Ε.1

Δώστε προσοχή στο νομικό πλαίσιο και ανακαλύψτε προνόμια και επιχορηγήσεις που παρέχονται και προάγουν τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.

Φτιάξτε ένα σχέδιο στο μυαλό σας με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, καθώς μελετάτε τη Δ.Ε. 2.

Μετάβαση στο περιεχόμενο