Beyond Inclusion Обучителна Платформа

За представители на малки и средни предприятия

Уважаеми посетители, благодарим за вашия интерес към платформата Beyond Inclusion. Постарали сме се да обобщим за вас насоки, за да разберете по-добре как хората с увреждания и техния потенциал могат да бъдат полезни за вашата организация. Информацията, която сме включили в различните обучителни модули ще ви помогне да разберете по-добре нуждите на хората с увреждания, така че да осъзнаете предимствата от наемането им, създавайки приобщаваща работна среда, в която многообразието и различието е предимство.

Въведение и насоки

За проекта и платформата

Проект „Beyond Inclusion: Обучение и заетост за хора с увреждания” обединява транснационален консорциум от 5 държави от ЕС (Румъния, България, Гърция, Испания и Кипър), включващ 8 организации със специфичен опит и експертиза, обединени под общата идея за повишаване на перспективите за социално включване на хората с увреждания.

Beyond Inclusion си поставя две амбициозни цели:

Да провокира нов начин на мислене сред малкия и среден бизнес – приемане на увреждането като предимство, а не недостатък. Да подкрепи трудовата интеграция и професионалната реализация на хората с увреждания, посредством разработването и предоставянето на подходящите инструменти и практики в тази насока.

Съдържание и структура:

Обучителните материали са структурирани в два модула. Всеки Модул се състои от отделни уроци, а в края на всеки урок са включени тестове за самооценка.

Какви ще научите? Съдържанието на Модул 1 ще ви запознае с:
  • Културните фактори, проблеми, погрешни възприятия и стереотипи, които водят до отхвърляне и изолация на хората с увреждания
  • Основните предизвикателствата, които ограничават навлизането на хората с увреждания на пазара на труда
  • Предимствата и ползите за вашата компания от наемане на хора с увреждания.
  • Начини и предимства от създаването на приобщаваща и разнообразна работна сила и да получим източник на висококачествена работа чрез наемане на хора с увреждания
  • Насоки и инициативи в подкрепа на правата на хората с увреждания, достъп до стимули и безвъзмездни средства
В рамките на Модул 2 ще научите повече за:
  • Адаптиране на работната среда за включване на хората с увреждания
  • Прилагане на дистанционната работа като алтернативна форма на заетост, разбирайки плюсовете и минусите

Въвеждане на приобщаващи практики във вашата компания, търсвйки  програми за обучение за работодатели.

Общи съвети:

Бъдете откровени за уврежданията. Служителите с увреждане могат да ви предложат различна гледна точка към проблемите и възможностите на вашата организация. Вижте повече за това в Модул 1. Водете си бележки за най-важното и това, което може да ви бъде от полза.

Обърнете внимание на правната рамка и открийте стимули и грантове, които могат да насърчат приобщаването на хората с увреждания. Вижте повече за правните аспекти, свързани с наемането на хора с увреждания в Модул 2.